Yangın Eğitimi

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği bütün kurumlar ve işletmeler yılda en az bir kez Yangın Tatbikatı yapmak/ yaptırmak zorundadırlar.

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında (madde 11) iş yerlerinde  ''Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak'' görevlendirilmesi gerekmektedir

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ( madde 130 ) bütün işletmeler ve kurumlar iş yeri tehlike sınıfına göre ve çalışan sayısına oranla çalışanlarına Yangın Eğitimi aldırmaları gerekmektedir.

a)   Az Tehlikeli İş Yerlerinde 50 çalışanda en az 1 kişi,

b)   Tehlikeli İş Yerlerinde 40 çalışanda en az 1 kişi,

c)    Çok Tehlikeli İş Yerlerinde 30 çalışanda en az 1 kişi

 destek elemanı olarak görevlendirilir ve Yangın Eğitimi almaları sağlanır. 

Yangın Eğitimi Kapsamı 

Tüm hakları saklıdır. 2018 @ SON OSGB