SON ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB);  ailesi olarak almış olduğumuz eğitim, yetki ve sertifikalar sonrası edinmiş olduğumuz saha tecrübesi ve birikimlerimizle, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimi konularında iş yerlerinin çözüm ortağı olma hedefiyle kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak yetkilendirilmiştir.

SON ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) Uygar ve teknoloji çağı toplumların, insan sağlığı ve güvenliği merkezli, gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği standartlarına sahip olduğu gerçeğinin bilinciyle; iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yalnızca birer yasal mecburiyet olarak değil, insan merkezli bir çalışma kültürünün olmazsa olmaz koşulu olduğunu bilir.

Bu bilinçle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere; işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışır.

SON ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) İşinde tecrübeli ve profesyonel kadrosuyla;

İşyeri Hekimleriyle;                                                                                                                                            

 1. İşyerinde çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda işverene Rehberlik,
 2. İşyerinda çalışanların sağlığını etkileyecek konularda Risk Değerlendirmesi,
 3. İşyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile Sağlık Gözetimi,
 4. İşyerinde personelin eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
 5. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre İlgili birimlerle işbirliği;

İş Güvenliği Uzmanlarıyla;

 1. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene Rehberlik,
 2. İş kazalarının önlenmesi ve İş güvenliği yönünden Risk Değerlendirmesi
 3. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek amacıyla Ortam Gözetimi
 4. İşyerinde personelin eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
 5. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre İlgili birimlerle işbirliği;

 ve mevzuatın belirlediği benzeri diğer görev ve yükümlülükleri yerine getirmektedir.

 BİZİMLE ÇALIŞMANIN SİZE KAZANDIRDIKLARI                                                                         

 • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır.
 • İSG personelinin tüm sosyal ve güvenlik hakları SON OSGB sorumluluğunda olacaktır.
 • İSG hizmeti tek elden yürütülecek, İSG Kurulunca alınan kararlar daha kolay uygulanacaktır.
 • Çalışanlarınız sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ile iş verimi artacaktır.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak imaj ve maddi kayıplar önlenecektir.
Tüm hakları saklıdır. 2018 @ SON OSGB